Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

“Vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen” on verkkokurssi, joka tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja ja harjoituksia oman vahvuusprofiilin löytämiseen ja hyödyntämiseen. Kurssi auttaa opiskelijaa ymmärtämään omia vahvuuksiaan ja kehittämään niitä edelleen, mikä johtaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja parempiin suorituksiin niin työelämässä kuin henkilökohtaisessa elämässäkin.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:
1. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen eri tilanteissa.
2. Parempi itseluottamus ja itsetuntemus.
3. Mahdollisuus kehittää ja vahvistaa omia vahvuuksia.
4. Työelämässä menestymisen mahdollisuudet lisääntyvät.
5. Oppiminen omien heikkouksien hyväksymisestä ja niiden muuttamisesta vahvuuksiksi.
6. Kurssin suorittaminen omaan tahtiin ja ajasta ja paikasta riippumatta.
7. Uusia näkökulmia ja oivalluksia omasta potentiaalista ja vahvuuksista.
8. Valmiudet johtaa itseään ja muita omien vahvuuksien avulla.
9. Kurssilla saatavat työkalut ovat hyödynnettävissä jatkossa.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Vahvuuksien merkitys
Omat vahvuudet ja niiden tunnistaminen
Vahvuuksien kehittäminen
Vahvuuksien hyödyntäminen arjessa
Jatkuvan vahvuuskehityksen tukeminen