Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Kurssi tarjoaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia ymmärtämään ja voittamaan erilaisia riippuvuuksia. Kurssilla käsitellään erilaisia riippuvuuksia, kuten päihteiden, pelien, ruoan, shoppailun ja sosiaalisen median käytön aiheuttamia haasteita.

Kurssi on suunniteltu erityisesti niille, jotka haluavat ymmärtää ja voittaa omia riippuvuuksiaan. Se sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään itseään ja saavuttamaan paremman elämänlaadun. Kurssi on myös hyödyllinen esimerkiksi terveydenhuollon, sosiaalialan tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat syventää ymmärrystään riippuvuuksista ja niiden hallinnasta.

Kurssilla käsitellään monipuolisesti erilaisia riippuvuuksia ja niiden yhteyttä hyvinvointiin. Opit miten tunnistaa ja hallita riippuvuuksia sekä keinoja vähentää niiden haitallisia vaikutuksia elämässäsi. Kurssin materiaalit ovat monipuolisia ja sisältävät esimerkiksi tekstejä, äänitallenteita ja harjoituksia, joten opiskelu on mielenkiintoista ja monipuolista.

Osallistu kurssille ja ota ensimmäinen askel kohti parempaa elämää! Ilmoittautumalla kurssille saat arvokasta tietoa ja taitoja riippuvuuksien hallintaan ja voittamiseen. Ota vastuu omasta hyvinvoinnistasi ja aloita muutos jo tänään.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:

1. Oppiminen: Saat kattavan ja syvällisen tiedon erilaisista riippuvuuksista, niiden vaikutuksista ja keinoista hallita niitä.
2. Ymmärrys: Kurssilla opit ymmärtämään riippuvuuksien taustalla olevia syitä ja mekanismeja, mikä auttaa sinua tunnistamaan omia riippuvuuksiasi ja löytämään keinoja niiden voittamiseen.
3. Taidot: Kurssilla kehität erilaisia taitoja, kuten stressinhallintaa, itsekontrollia ja tunteiden säätelyä, jotka ovat tärkeitä riippuvuuksien hallinnassa.
4. Itsereflektio: Kurssi tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä ja pohtia omaa elämääsi sekä asettaa tavoitteita paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi.
5. Itsensä kehittäminen: Kurssin avulla voit kasvattaa itsetuntemusta, kehittää itseäsi ja saavuttaa pysyviä muutoksia elämässäsi.
6. Joustavuus: Kurssi on toteutettu verkossa, joten voit opiskella omassa tahdissasi ja omaan aikatauluusi sopivalla tavalla.
7. Pysyvä muutos: Kurssin aikana opit keinoja, jotka voit ottaa käyttöön ja hyödyntää myös kurssin jälkeen, joten voit saavuttaa pysyviä muutoksia elämäntavoissasi ja hyvinvoinnissasi.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Riippuvuuksien perusteet
Riippuvuuden tunnistaminen ja arviointi
Riippuvuuksien hallinta ja voittaminen