Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

“Motivoituneena kohti tavoitteita” on verkkokurssi, joka inspiroi ja ohjaa opiskelijaa toteuttamaan omia unelmiaan ja asettamaan itselleen tavoitteita. Kurssilla perehdytään motivaation käsitteeseen ja sen merkitykseen tavoitteiden saavuttamisessa sekä opitaan käytännön keinoja motivaation ylläpitämiseen ja vahvistamiseen.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:

1. Oppii asettamaan realistisia ja saavutettavia tavoitteita sekä keinoja niiden saavuttamiseen.
2. Syventää ymmärrystä omasta motivaatiosta ja oppii tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa tavoitteiden saavuttamisessa.
3. Saavuttaa lisää itsetuntemusta ja -luottamusta omien tavoitteiden ja unelmien suhteen.
4. Opettelee tehokkaita tapoja motivaation ylläpitämiseen ja vastoinkäymisten voittamiseen.
5. Saavuttaa konkreettisia tuloksia asettamiensa tavoitteiden saavuttamisessa.
6. Mahdollistaa kestävän muutoksen omassa elämässä ja auttaa ottamaan vastuun omasta hyvinvoinnista.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Motivaation ymmärtäminen
Tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu
Motivaation ylläpitäminen
Esteiden voittaminen ja resilienssi
Inspiroiva tulevaisuus