Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Verkkokurssi “Mielenterveyden stigmat ja ennakkoluulot” tarjoaa syvällisen ymmärryksen mielenterveyden stigmoista ja ennakkoluuloista. Kurssilla käsitellään muun muassa mielenterveyden stigman vaikutuksia yksilön elämään ja yhteiskuntaan, sekä keinoja stigmojen ja ennakkoluulojen purkamiseen. Kurssi tarjoaa myös käytännön työkaluja mielenterveyden puolustamiseen ja omien ennakkoluulojen tunnistamiseen.

Kurssista saat hyötyä:

1. Syvällisestä ymmärryksestä mielenterveyden stigmoista ja ennakkoluuloista
2. Tietoisuuden lisäämisestä omista ennakkoluuloista ja niiden vaikutuksista
3. Keinoista stigmojen purkamiseen ja mielenterveyden puolustamiseen
4. Työkaluista omien ennakkoluulojen tunnistamiseen ja niistä vapautumiseen
5. Kyvystä luoda tasa-arvoisempaa ja ymmärtävämpää yhteiskuntaa mielenterveyttä kohtaan.

Tule mukaan oppimaan ja vaikuttamaan mielenterveyden stigmoihin ja ennakkoluuloihin!

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Stigmojen ja ennakkoluulojen määritelmä ja vaikutukset
Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät mielenterveyden stigmojen taustalla
Positiivisen muutoksen edistäminen mielenterveyden stigmojen torjunnassa
Empatia ja vuorovaikutustaidot mielenterveyden stigmojen purkamisessa
Mielenterveyden stigmojen torjumisen vaikutukset ja jatkotoimenpiteet