Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Kurssin “Kognitiivinen terapia ja ongelmanratkaisu” avulla opit ymmärtämään ja hallitsemaan omia ajattelu- ja toimintamallejasi sekä kehittämään tehokkaampia tapoja ratkaista haasteita ja ongelmia. Kurssilla perehdytään kognitiivisen terapian periaatteisiin ja tekniikoihin, jotka auttavat sinua tunnistamaan ja muokkaamaan haitallisia ajatusmalleja ja löytämään toimivia ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin. Kurssilla harjoittelet ongelmanratkaisutaitoja ja opit soveltamaan niitä käytännössä erilaisissa elämäntilanteissa. Kurssin avulla voit parantaa elämänlaatuasi ja kehittää itsetuntemustasi sekä taitojasi kohdata vaikeuksia ja haasteita.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:

1. Oppiminen kognitiivisen terapian periaatteista ja tekniikoista, joita voit hyödyntää omassa elämässäsi.

2. Taitojen kehittyminen tunnistaa ja muokata haitallisia ajatusmalleja sekä löytää toimivia ratkaisuja.

3. Ongelmanratkaisutaitojen harjoittelu ja niiden soveltaminen käytännössä erilaisissa tilanteissa.

4. Itsetuntemuksen ja elämänlaadun parantaminen.

5. Valmiudet kohdata vaikeuksia ja haasteita paremmin ja rakentavammin.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Kognitiivisen terapian perusteet
Omien ajatusmallien tutkiminen
Tunteiden hallinta
Stressinhallinta
Kognitiivisen terapian soveltaminen arjessa