Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Tule käytännönläheiselle kurssille erityistarpeita vaativien lasten kasvatuksesta. Opi ymmärtämään erilaisten erityistarpeiden vaikutuksia lapsen kehitykseen, käytökseen ja oppimiseen. Lisäksi saat tärkeitä työkaluja ja menetelmiä, joilla voit tukea ja ohjata näitä lapsia heidän kasvussaan ja oppimisessaan.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:

1. Ymmärrys erityistarpeista: Kurssilla käsitellään erilaisia erityistarpeita ja niiden vaikutusta lapsen elämään. Tämä auttaa opiskelijaa ymmärtämään paremmin näiden lasten tarpeita ja hallitsemaan tilanteita ammattimaisesti.
2. Käytännön työkaluja ja menetelmiä: Kurssilla tarjotaan käytännönläheisiä työkaluja ja menetelmiä, joilla voi tukea ja ohjata erityistarpeita vaativia lapsia. Nämä taidot ovat hyödyllisiä ja sovellettavissa myös käytännön työssä.
3. Kehittää vuorovaikutustaitoja: Kurssilla opit kommunikoimaan ja kohtaamaan erityistarpeita vaativia lapsia sekä heidän vanhempiaan ja hoitajiaan. Tämä auttaa kehittämään vuorovaikutustaitoja ja parantaa työskentelyä tällaisten lasten kanssa.
4. Joustava opiskeluaikataulu: Verkkokurssina tämä kurssi antaa mahdollisuuden opiskella omaan tahtiin ja joustavasti oman aikataulun mukaan. Tämä sopii erityisesti kiireisille vanhemmille, jotka haluavat lisätietoa erityistarpeita vaativien lasten kasvatuksesta.
5. Lisätietoa aiheesta: Kurssi tarjoaa laajaa ja monipuolista tietoa erityistarpeita vaativien lasten kasvatuksesta. Opiskelijat voivat syventää tietämystään aiheesta ja hyödyntää kurssilla saatua tietoa myös omassa elämässään.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Johdanto erityistarpeita vaativien lasten kasvatukseen
Autismikirjon häiriöt
ADHD ja keskittymisvaikeudet
Tukitoimet kouluympäristössä
Tulevaisuuden suunnittelu ja tukipalvelut