Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Haluatko edistää urakehitystäsi, vahvistaa johtamistaitojasi ja tehostaa stressinhallintaasi? Kurssilla opit ymmärtämään ja hallitsemaan tunteitasi sekä parantamaan vuorovaikutustaitojasi työympäristössä. Kurssin avulla voit kehittää itsetuntemustasi ja empatiakykyäsi, jotka ovat tärkeitä taitoja uralla menestymisessä.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:
1. Parantaa vuorovaikutustaitoja: Kurssilla opit kommunikoimaan tehokkaasti ja rakentavasti erilaisissa työtilanteissa.
2. Edistää urakehitystä: Emotionaalisella älykkyydellä on suuri merkitys työelämässä, ja kurssin avulla voit vahvistaa tätä aluetta ja edistää urakehitystäsi.
3. Parempi työilmapiiri: Kurssilla opit tunnistamaan ja hallitsemaan omia tunteitasi, mikä vaikuttaa myönteisesti myös työyhteisön ilmapiiriin.
4. Tehokkaampi stressinhallinta: Opit tunnistamaan ja käsittelemään stressiä sekä löytämään keinoja sen hallitsemiseen.
5. Vahvistaa johtamistaitoja: Hyvä emotionaalinen älykkyys on tärkeä ominaisuus myös johtajille, ja kurssin avulla voit kehittää näitä taitoja.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Emotionaalisen älykkyyden perusteet
Oman tunnetilan tunnistaminen ja hallinta
Empatian kehittäminen työelämässä
Tunteiden hallinta vuorovaikutuksessa
Johtaminen ja emotionaalinen älykkyys