Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Eläinavusteinen terapia on interaktiivinen ja inspiroiva verkkokurssi, joka tarjoaa syvällisen sisäisen matkan ihmisen ja eläimen välille. Kurssilla perehdytään eläinavusteisen terapian periaatteisiin ja menetelmiin, ja opit hyödyntämään eläinten läsnäoloa ja vuorovaikutusta terapeuttisessa työskentelyssä. Kurssin avulla opit ymmärtämään, miten eläimet voivat auttaa ihmisiä tuomaan esiin tunteita, tarpeita ja haluja, ja miten tämä vuorovaikutus voi edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kurssin aikana käsitellään myös eri eläinlajeja ja niiden soveltuvuutta terapiassa sekä eettisiä ja käytännön seikkoja eläinavusteisessa työskentelyssä.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:

1. Syvällinen oppimiskokemus eläinavusteisen terapian maailmaan.
2. Taitojen kehittäminen eläinten kanssa työskentelyssä ja vuorovaikutuksessa.
3. Uusien näkökulmien saaminen terapeuttiseen työskentelyyn ja omaan elämään.
4. Oivallusten ja oman henkisen kasvun mahdollisuus eläinten kanssa työskennellessä.
6. Mahdollisuus työskennellä monipuolisesti erilaisten ihmisten ja eläinten kanssa.
7. Mahdollisuus yhdistää oma intohimo eläimiin ja terapiaan.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Eläinavusteisen terapian perusteet
Eläinavusteinen terapia eri kohderyhmille
Eläinavusteinen terapia itsetuntemuksen tukemisessa
Eläinavusteinen terapia terapiamenetelmänä
Eläinavusteinen terapia arjessa ja yhteisöissä