Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

“Toiminnanohjauksen vahvistaminen ADHD:ssa” on verkkokurssi, joka tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja tehokkaita työkaluja aivotyyppiin liittyvien haasteiden voittamiseksi. Kurssi tarjoaa opiskelijalle monipuolisen ja selkeän kokonaiskuvan ADHD:sta ja sen vaikutuksista arkipäivään. Kurssilla opitaan muun muassa käytännöllisiä strategioita ja tekniikoita toiminnanohjauksen vahvistamiseksi, jolloin opiskelija saa konkreettista apua arjen haasteisiin. Kurssin ansiosta opiskelija voi saavuttaa paremman keskittymiskyvyn, organisointitaidon ja aikataulutuksen, mikä auttaa häntä saavuttamaan tavoitteitaan ja lisäämään itseluottamustaan.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:
1. Syvällinen ymmärrys ADHD:sta ja sen vaikutuksista arkipäivään
2. Käytännönläheiset strategiat ja työkalut toiminnanohjauksen vahvistamiseksi
3. Mahdollisuus oppia tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavia taitoja
4. Parannettu keskittymiskyky ja kyky hallita impulsseja
5. Tehokkaampi ajankäyttö ja aikatauluttaminen
6. Lisääntynyt itsetuntemus ja itsetunnon vahvistuminen
8. Helppo osallistua ja opiskella omassa tahdissa
9. Käytännöllisten tehtävien ja harjoitusten kautta oppiminen

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Tietoa ADHD:sta ja toiminnanohjauksesta
Ajanhallinta ja suunnittelu
Tarkkaavuus ja keskittyminen
Motivaatio ja palkitseminen
Stressinhallinta ja itsesäätely