Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Kurssilla käsitellään evoluution perusteita ja sen vaikutusta ihmisen aivoihin, käyttäytymiseen, tunteisiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Opit ymmärtämään, miksi tietyt ominaisuutemme ovat kehittyneet ja miten ne ovat auttaneet meitä selviytymään ja menestymään lajina. Kurssi tarjoaa myös mielenkiintoista tietoa ihmisen suvun historiasta ja sen moninaisista ilmiöistä, kuten kielen kehittymisestä ja erilaisista sosiaalirakenteista.

Kurssin sisältö on suunniteltu helposti omaksuttavaksi ja mielenkiintoiseksi. Monipuoliset opetusmenetelmät, kuten luettava materiaali, äänitallenteet ja  harjoitukset takaavat mielenkiintoisen ja vuorovaikutteisen oppimiskokemuksen.

“Tiedä mistä tulet: Evoluution jäljet ihmisen toiminnassa” -kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ihmislajin kehityksestä ja haluavat ymmärtää paremmin oman toimintansa taustalla vaikuttavia tekijöitä. Kurssin suorittaminen antaa sinulle valtavan määrän uutta tietoa ja mielenkiintoisia oivalluksia, jotka voit hyödyntää niin omassa elämässäsi kuin työelämässäkin.

Aloita jo tänään ja lähde matkalle ihmisen evoluution kiehtovaan maailmaan. Ole valmis valloittamaan uusia ajatusmaailmoja ja kehittämään ymmärrystäsi itsestäsi ja ympäröivästä maailmasta. Tule mukaan oppimaan, miten tiedät mistä tulet! Ilmoittaudu kurssille nyt ja saat elämäsi tilaisuuden tutustua ihmisen ja evoluution saloihin. Nähdään kurssilla!

Kurssin hyödyt opiskelijalle:
– Syventynyt tietämys ihmislajin kehityksestä ja sen vaikutuksista nykypäivään
– Ymmärrys oman toimintamme ja päätöksiemme taustalla vaikuttavista tekijöistä
– Kyky arvioida kriittisesti ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä evoluution näkökulmasta
– Tietoisuus kestävän kehityksen merkityksestä ja omasta roolistamme sen edistämisessä
– Valmiudet soveltaa opittuja asioita omassa elämässä ja arjessa.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Evoluution perusteet ja ihmisen psykologia
Tunteet ja tunnetilojen evoluutio
Motivaatio ja palkitseminen
Sosiaalinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet
Päätöksenteko ja evoluution perintö