Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Tiedä mistä tulet: Evoluution jäljet ihmisen toiminnassa on verkkokurssi, jonka avulla perehdytään ihmislajin kehitykseen ja sen vaikutuksiin nykypäivän toimintaan. Kurssi tarjoaa kiehtovan katsauksen siihen, miten evoluutio on muovannut meitä ja luonut perustan ihmisyydelle. Opit ymmärtämään, miten evoluutiolla on edelleen vaikutusta käyttäytymiseemme, tunteisiimme ja valintoihimme. Kurssilla käsitellään myös ajankohtaisia aiheita, kuten kestävää kehitystä ja teknologian vaikutusta ihmisen evoluutioon.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:
– Syventynyt tietämys ihmislajin kehityksestä ja sen vaikutuksista nykypäivään
– Ymmärrys oman toimintamme ja päätöksiemme taustalla vaikuttavista tekijöistä
– Kyky arvioida kriittisesti ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä evoluution näkökulmasta
– Tietoisuus kestävän kehityksen merkityksestä ja omasta roolistamme sen edistämisessä
– Valmiudet soveltaa opittuja asioita omassa elämässä ja arjessa.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Evoluution perusteet ja ihmisen psykologia
Tunteet ja tunnetilojen evoluutio
Motivaatio ja palkitseminen
Sosiaalinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet
Päätöksenteko ja evoluution perintö