Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Tekoäly terapeuttisena keskustelukumppanina -verkkokurssi avaa uusia ovia ja mahdollisuuksia terapiatyöhön. Kurssin avulla voit hyödyntää teknologian tuomia mahdollisuuksia ja kehittää samalla omia taitojasi terapeuttisessa vuorovaikutuksessa. Kurssimateriaali on laadittu asiantuntevien terapeuttien ja teknisten asiantuntijoiden yhteistyönä ja se on suunniteltu helposti lähestyttäväksi ja käytännönläheiseksi.

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmisten vuorovaikutus ja kommunikaatio ovat avainasemassa terapeuttisessa prosessissa. Tekoäly terapeuttisena keskustelukumppanina -kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijoita kehittämään näitä taitoja ja hyödyntämään teknologiaa osana terapeuttista työtä. Kurssin avulla voit löytää uudenlaisen ja innovatiivisen lähestymistavan terapiaan ja samalla lisätä omaa ammattitaitoasi.

Ilmoittaudu nyt Tekoäly terapeuttisena keskustelukumppanina -verkkokurssille ja tutustu uusiin mahdollisuuksiin. Tule mukaan oppimaan uutta ja kehittämään osaamistasi teknologian ja terapian yhdistämisen kautta. Kurssi sopii kaikille terapiatyön ammattilaisille ja asiasta kiinnostuneille ja tarjoaa uudenlaisen näkökulman ja työkaluja terapeuttiseen työhön. Älä jää enää jälkeen teknologian kehityksestä, vaan liity mukaan tulevaisuuden osaajien joukkoon.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:
– Mahdollisuus oppia uusi ja innovatiivinen tapa hyödyntää teknologiaa terapeuttisessa työssä
– Syventää ymmärrystä vuorovaikutuksen ja kommunikaation merkityksestä terapiassa
– Kehittää tasapainoista ja empaattista tapaa kommunikoida erilaisten asiakkaiden kanssa
– Lisätä itseluottamusta ja taitoja toimia virtuaalisessa ympäristössä
– Saada uusia näkökulmia ja keinoja käsitellä haastavia tilanteita terapiassa
– Vahvistaa kykyä luoda luottamusta ja lämpimää ilmapiiriä asiakkaiden kanssa
– Kehittää kykyä lukea asiakkaiden tunteita ja reagoida niihin rakentavasti
– Laajentaa mahdollisuuksia tarjota terapeuttisia palveluja virtuaalisesti, esimerkiksi asiakkaille, joilla on vaikeuksia päästä fyysisesti tapaamisiin.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
ChatGPT-teknologian perusteet
Terapeuttisen keskustelun periaatteet ja taidot
Käytännön harjoitukset ja skenaariot
Kognitiivisten menetelmien hyödyntäminen
Oman keskustelutyylin kehittäminen