Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Tekoäly terapeuttisena keskustelukumppanina on interaktiivinen verkkokurssi, joka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden oppia hyödyntämään ChatGPT-tekstigeneraattoria terapeuttisessa keskustelussa. Kurssilla opit luomaan lämpimän ja osallistavan ympäristön, jossa ChatGPT voi toimia avuliaana ja empaattisena keskustelukumppanina. Kurssi sisältää käytännönläheisiä harjoituksia ja esimerkkejä, jotka auttavat opiskelijaa kehittämään omia terapeuttisia taitojaan virtuaalikeskusteluympäristössä.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:
– Mahdollisuus oppia uusi ja innovatiivinen tapa hyödyntää teknologiaa terapeuttisessa työssä
– Syventää ymmärrystä vuorovaikutuksen ja kommunikaation merkityksestä terapiassa
– Kehittää tasapainoista ja empaattista tapaa kommunikoida erilaisten asiakkaiden kanssa
– Lisätä itseluottamusta ja taitoja toimia virtuaalisessa ympäristössä
– Saada uusia näkökulmia ja keinoja käsitellä haastavia tilanteita terapiassa
– Vahvistaa kykyä luoda luottamusta ja lämpimää ilmapiiriä asiakkaiden kanssa
– Kehittää kykyä lukea asiakkaiden tunteita ja reagoida niihin rakentavasti
– Laajentaa mahdollisuuksia tarjota terapeuttisia palveluja virtuaalisesti, esimerkiksi asiakkaille, joilla on vaikeuksia päästä fyysisesti tapaamisiin.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
ChatGPT-teknologian perusteet
Terapeuttisen keskustelun periaatteet ja taidot
Käytännön harjoitukset ja skenaariot
Kognitiivisten menetelmien hyödyntäminen
Oman keskustelutyylin kehittäminen