Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

“Tunne itsesi, hallitse ajatuksesi, voita stressi!” Tämä on motto, joka ohjaa “Psykologisten ensiaputaitojen” kurssia. Yhä useampi meistä kamppailee psyykkisen hyvinvoinnin haasteiden kanssa arjessaan. Kiire ja suorituspaineet saavat meidät usein unohtamaan oman hyvinvointimme ja tärkeimmät taitomme – tunnetaidot, ajattelunhallinta sekä sosiaaliset taidot, jotka ovat avainasemassa stressinhallinnassa.

Kurssi tarjoaa erilaisia oppimateriaaleja, kuten luettavaa, äänitallenteita ja käytännön harjoituksia, joiden avulla voit tutustua syvemmin psyykkisen hyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi saat tukea ja ohjausta kokeneelta psyykkisen hyvinvoinnin ammattilaiselta, joka auttaa sinua ymmärtämään omia tunne- ja ajatusprosessejasi paremmin.

Kurssilla keskitytään ensisijaisesti stressinhallintaan, sillä stressi vaikuttaa meihin kaikkiin ja sen hallinta on avainasemassa psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Opit, miten voit tunnistaa omat stressitekijäsi ja miten voit hallita niitä tehokkaasti. Kurssilla käsitellään myös ahdistuksen ja muiden negatiivisten tunteiden hallintaa, joiden kanssa monet meistä kamppailevat jossain vaiheessa elämää.

Toisena tärkeänä osa-alueena ovat tunnetaidot ja ajattelunhallinta. Kurssilla käydään läpi erilaisia tunnetaitoja, kuten esimerkiksi empatian ja itsesäätelyn merkitystä. Lisäksi opit kehittämään ajatteluasi positiivisemmaksi ja luomaan toimivia strategioita negatiivisten ajatusten käsittelyyn.

Yhteisöllisyys ja sosiaaliset suhteet ovat myös tärkeässä roolissa psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Kurssilla opit, miten voit parantaa sosiaalisia taitojasi ja vuorovaikutustaitojasi vaikeissakin tilanteissa. Myös itsensä kehittäminen ja itsensä tunteminen ovat olennainen osa kurssia, sillä vahva itsetuntemus auttaa meitä ymmärtämään omia tarpeitamme ja reaktioitamme paremmin.

Kurssin joustava ja interaktiivinen opetusmetodi mahdollistaa opiskelun mukavasti ja omassa tahdissa, milloin ja missä vain. Tällä tavoin pysyt aktiivisena ja pystyt soveltamaan opittuja taitoja arjessasi välittömästi.

Oletko valmis ottamaan ensimmäisen askeleen kohti parempaa psyykkistä hyvinvointia? Liity “Psykologisten ensiaputaitojen” kurssille ja hyppää mukaan helppoon ja tehokkaaseen tapaan kehittää tietoisuutta omista tunne- ja ajatusprosesseistasi. Ilmoittaudu nyt ja ota ensimmäinen askel kohti tasapainoisempaa ja onnellisempaa elämää!

Kurssin hyödyt opiskelijalle:

1. Opit tunnistamaan ja hallitsemaan stressiä ja ahdistusta tehokkaasti.
2. Kehität työkaluja parempaan tunne- ja ajatushallintaan.
3. Vahvistat itsetuntemustasi ja opit ymmärtämään omia reaktioitasi paremmin.
4. Saat valmiuksia auttaa myös muita vaikeissa tilanteissa.
5. Kurssilta saat konkreettisia harjoituksia ja työkaluja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen.
6. Kurssi tarjoaa jouston ja helpon pääsyn opiskeluun milloin ja missä vain.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Stressin hallinta ja tunnetaitojen kehittäminen
Menetyksen käsittely ja suruprosessi
Työstressin hallinta
Haastavat ihmissuhteet ja vuorovaikutustaidot
Psykologisen ensiavun antaminen ja tukihenkilönä toimiminen