Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

“Psykologinen ensiapu nuorille” on verkkokurssi, joka tarjoaa työkaluja ja tietoa nuorten mielenterveyden tukemiseen. Kurssi käsittelee muun muassa stressinhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja emotionaalisten tilojen tunnistamista. Kurssilla opiskelijat oppivat tunnistamaan ja käsittelemään omia ja läheistensä mielenterveysongelmia sekä kehittämään tarvittavia taitoja selvitäkseen vaikeista tilanteista.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:

1. Mahdollisuus oppia tunnistamaan ja käsittelemään mielenterveysongelmia varhaisessa vaiheessa.

2. Tarvittavien taitojen oppiminen mielenterveyden ylläpitämiseen ja parantamiseen.

3. Valmiudet toimia apuna oman tai läheisen mielenterveysongelman kohdatessa.

4. Parempi ymmärrys mielenterveydestä ja sen tärkeydestä.

5. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys mielenterveydestä ja sen ylläpitämisestä.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Mielenterveyden merkitys nuorille
Mielenterveysongelmien tunnistaminen
Psykologinen ensiapu nuorille
Nuoren läheisen tukeminen
Apua ammattilaisilta