Positiivisen psykologian perusteet
Oma vahvuusprofiili ja vahvuuksien hyödyntäminen
Positiivisten tunnetilojen vahvistaminen ja kiitollisuuden harjoittaminen
Myönteiset ajatusmallit ja optimistinen ajattelu
Merkityksellisyys ja hyvä elämä
Yhteenveto

Vahvuusprofiilin luominen

Tervetuloa toiseen osioon, joka vie meidät syvemmälle vahvuuksien maailmaan. Tämä osio on omistettu oman vahvuusprofiilin luomiselle, ja se auttaa sinua saamaan selkeän kuvan omista vahvuuksistasi ja voimavaroistasi. Tämä käytännön harjoitus on tärkeä askel voimavara- ja vahvuuslähtöisen lähestymistavan omaksumisessa.

Vahvuusprofiilin luominen

Kun tunnistamme omat vahvuutemme, voimme alkaa hyödyntää niitä tehokkaasti eri elämänalueilla. Tämä harjoitus auttaa sinua luomaan oman vahvuusprofiilin ja ymmärtämään paremmin, missä olet vahva ja missä voit kehittyä.

Harjoituksen vaiheet

Seuraa näitä vaiheita vahvuusprofiilin luomisessa:

  • Vahvuuksien listaus: Aloita listaamalla ylös vähintään viisi vahvuuttasi. Voit käyttää apuna omaa aiempaa pohdintaasi vahvuuksistasi, jotka teit ensimmäisessä osiossa. Pyri olemaan mahdollisimman konkreettinen ja yksityiskohtainen kuvaillessasi vahvuuksiasi.
  • Vahvuuksien kuvaus: Jokaisen vahvuuden kohdalla kirjoita lyhyt kuvaus siitä, mitä tämä vahvuus tarkoittaa sinulle ja kuinka olet huomannut sen vaikuttavan elämääsi. Pohdi, mitkä tilanteet tai kokemukset ovat osoittaneet vahvuuksiesi merkityksen.
  • Vahvuuksien arviointi: Arvioi jokainen listattu vahvuusasteikolla 1-5, missä 1 tarkoittaa “harvoin käytössä” ja 5 tarkoittaa “usein käytössä ja erittäin vahva”. Tämä auttaa sinua hahmottamaan, kuinka hyvin tunnet oman vahvuusprofiilisi.
  • Vahvuusprofiilin kokoaminen: Kokoamalla kaikki tiedot voit luoda selkeän vahvuusprofiilin, joka sisältää listan vahvuuksistasi, niiden kuvaukset ja arviot. Tämä profiili auttaa sinua hahmottamaan oman vahvuuskarttasi.
  • Reflektio ja tulevaisuuden suunnittelu: Kun olet luonut vahvuusprofiilin, pysähdy hetkeksi ja mieti, miten voit hyödyntää näitä vahvuuksia tulevaisuudessa. Mitkä tavoitteet tai haasteet voisivat hyötyä näiden vahvuuksien käytöstä?

Miksi tämä harjoitus on tärkeä?

Tämä harjoitus auttaa sinua saamaan selkeämmän käsityksen omista vahvuuksistasi ja voimavaroistasi. Kun tiedät, missä olet vahva, voit suunnata toimintaasi ja tavoitteitasi niiden ympärille. Se auttaa sinua myös ymmärtämään, kuinka voit hyödyntää vahvuuksiasi ihmissuhteissa ja työelämässä.

Seuraavissa osioissa syvennymme vielä syvemmin vahvuuksien hyödyntämiseen eri elämänalueilla ja tarjoamme lisää käytännön työkaluja niiden soveltamiseen arjessa. Olet nyt ottanut askelen lähemmäs oman potentiaalisi tunnistamista ja hyödyntämistä.