Positiivisen psykologian perusteet
Oma vahvuusprofiili ja vahvuuksien hyödyntäminen
Positiivisten tunnetilojen vahvistaminen ja kiitollisuuden harjoittaminen
Myönteiset ajatusmallit ja optimistinen ajattelu
Merkityksellisyys ja hyvä elämä
Yhteenveto

Kertaus opituista aihesisällöistä

Tämän verkkokurssin aikana olemme kattaneet laajan kirjon aiheita positiivisesta psykologiasta ja myönteisestä ajattelusta. Tässä on lyhyt yhteenveto jokaisesta viikosta ja niiden keskeisistä opetuksista:

Viikko 1: Positiivisen psykologian perusteet

 • Opimme, mitä positiivinen psykologia on ja kuinka se keskittyy ihmisen vahvuuksiin ja hyvinvoinnin edistämiseen.
 • Ymmärsimme, kuinka positiivinen psykologia on kehittynyt psykologian alana ja miksi se on tärkeä.
 • Harjoittelimme perusperiaatteiden soveltamista arkipäivän tilanteisiin.

Viikko 2: Oma vahvuusprofiili ja vahvuuksien hyödyntäminen

 • Opimme tunnistamaan omat vahvuutemme ja arvioimaan niitä.
 • Loimme vahvuusprofiilin ja saimme välineitä vahvuuksien hyödyntämiseen päivittäisessä elämässämme.
 • Ymmärsimme, kuinka vahvuuksien perusteella voimme asettaa tavoitteita ja suunnitella toimintaa.

Viikko 3: Positiiviset tunnetilat ja hyvinvoinnin edistäminen

 • Tutustuimme positiivisten tunteiden merkitykseen hyvinvoinnille.
 • Harjoittelimme myönteisten tunnetilojen viljelyä ja vahvistamista erilaisten harjoitusten avulla.
 • Opimme kiitollisuuden harjoittamisen merkityksen ja sen vaikutuksen onnellisuuteen.

Viikko 4: Myönteiset ajatusmallit ja optimistinen ajattelu

 • Ymmärsimme, kuinka myönteinen itsepuhe ja itseluottamuksen vahvistaminen voivat muuttaa ajatteluamme ja toimintaamme.
 • Opimme optimistisen ajattelun tärkeyden ja kuinka luopua pessimismistä.
 • Käsiteltiin myönteistä näkökulmaa haasteisiin ja epäonnistumisiin.

Viikko 5: Merkityksellisyys ja hyvä elämä

 • Tutustuimme merkityksellisten tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen tärkeyteen.
 • Käsiteltiin flow-kokemusten merkitystä ja miten ne voivat lisätä sitoutumista tekemiseen.
 • Pohdimme myönteisten ihmissuhteiden ja yhteisöllisyyden vaikutusta hyvään elämään.

Näiden viiden viikon aikana olemme käsitelleet monia tärkeitä teemoja, jotka voivat auttaa meitä lisäämään hyvinvointiamme, onnellisuuttamme ja merkityksellisyyttä elämässämme. Positiivinen psykologia ja myönteinen ajattelu tarjoavat meille työkaluja oman mielen ja elämän hallintaan, ja ne voivat tuoda meille paljon iloa ja tyydytystä. Jatkamalla näiden periaatteiden soveltamista arkeemme voimme luoda myönteisemmän ja merkityksellisemmän elämän.