Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

“Opiskelijoiden stressinhallintakurssi” on ainutlaatuinen verkkokurssi, joka tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja ja strategioita opiskelijoiden stressin hallintaan. Kurssi auttaa opiskelijoita tunnistamaan ja ymmärtämään stressiä aiheuttavia tekijöitä ja tarjoaa tehokkaita keinoja sen hallitsemiseen.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:
1. Tehokkaat stressinhallintatekniikat: Kurssi opettaa konkreettisia ja helppoja tapoja hallita stressiä, mikä auttaa opiskelijoita pysymään rauhallisena ja tuotteliaana haastavissakin tilanteissa.
2. Ajankäytön hallinta: Kurssilla opetellaan myös tehokkaita tapoja suunnitella ja hallinnoida aikaa, mikä auttaa vähentämään stressiä ja parantamaan tuottavuutta.
3. Taitoja elämänhallintaan: Kurssin avulla opiskelijat oppivat tunnistamaan ja käsittelemään stressiä aiheuttavia tekijöitä myös muilla elämänalueilla, kuten ihmissuhteissa ja terveydessä.
4. Henkiset työkalut: Kurssi opettaa opiskelijoita kehittämään myönteistä ja joustavaa mielenlaatua, joka on tärkeä osa stressinhallintaa.
5. Helppo lähestyttävyys: Verkkokurssi on helppo osallistua, mikä tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon kiireisille ja joustavuutta tarvitseville opiskelijoille.

Kurssi tarjoaa kokonaisvaltaisen ja käytännönläheisen lähestymistavan stressinhallintaan, mikä auttaa opiskelijoita saavuttamaan tasapainoisen ja hyvinvoivan elämän opiskelun keskellä.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Stressin ymmärtäminen ja tunnistaminen
Itsetuntemus ja stressinhallintataidot
Ajankäytön hallinta ja priorisointi
Vuorovaikutustaidot ja sosiaalinen tuki
Itsensä johtaminen ja tulevaisuuden suunnittelu