Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Stressi on välttämätön osa opiskelijan elämää, mutta liiallinen stressi voi olla haitallista sekä fyysiselle että henkiselle terveydelle. On tärkeää oppia hallitsemaan stressiä jasittelemään sitä terveellisellä ja tehokkaalla tavalla. Siksi tarjoamme nyt Opiskelijoiden stressinhallintakurssin, joka on suunniteltu erityisesti opiskelijoille.

Kurssin aikana opiskelijat oppivat tehokkaita stressinhallintatekniikoita, joita he voivat soveltaa arkielämässään. Kurssin opettamat taidot auttavat heitä pysymään rauhallisena ja tuotteliaana myös haastavissa tilanteissa. Ajankäytön hallinta on yksi kurssin keskeisistä aiheista, sillä stressaantuneet opiskelijat voivat usein tuntea itsensä ylikuormittuneiksi ja hukkua tehtäviin. Opeteltaessa tehokkaita ajankäytön hallintataitoja, opiskelijat voivat vähentää stressiä ja parantaa tuottavuuttaan.

Kurssi ei kuitenkaan rajoitu vain akateemiseen maailmaan, vaan se tarjoaa myös taitoja elämänhallintaan. Opiskelijat oppivat tunnistamaan jasittelemään stressiä aiheuttavia tekijöitä myös muilla elämänalueilla, kuten ihmissuhteissa ja terveydessä. Nämä taidot ovat hyödyllisiä myös tulevaisuudessa, kun opiskelijat siirtyvät työelämään ja joutuvat kohtaamaan uusia haasteita.

Kurssilta saat myös henkisiä työkaluja stressinhallintaan. Opetellaan kehittämään myönteinen ja joustava mieli, joka auttaa opiskelijoita selviytymään stressaavista tilanteista. Tähän sisältyy positiivisen ajattelun harjoittelu ja stressiin liittyvien negatiivisten ajatusmallien tunnistaminen ja korvaaminen terveellisemmällä ja realistisemmalla tavalla.

Verkkokurssi on joustavaa suorittaa, mikä tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon kiireisille opiskelijoille. Voit osallistua kurssille mistä ja milloin vain, sinulle sopivaan aikaan ja omassa tahdissasi. Kurssi on jaettu helposti noudatettaviin moduuleihin ja sisältääytännön harjoituksia, jotka auttavat sinua soveltamaan opittuja taitoja omassa elämässäsi.

Opiskelijoiden stressinhallintakurssi auttaa sinua saavuttamaan terveellisemmän ja tasapainoisemman elämän. Voit oppiasittelemään stressiä ja vähentää sen negatiivisia vaikutuksia fyysisiin ja mentaalisiin hyvinvointiisi. Kurssi varmistaa, että voit saavuttaayden potentiaalisi opiskeluissa ja muissa elämäsi tärkeissä tavoitteissa.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:
1. Tehokkaat stressinhallintatekniikat: Kurssi opettaa konkreettisia ja helppoja tapoja hallita stressiä, mikä auttaa opiskelijoita pysymään rauhallisena ja tuotteliaana haastavissakin tilanteissa.
2. Ajankäytön hallinta: Kurssilla opetellaan myös tehokkaita tapoja suunnitella ja hallinnoida aikaa, mikä auttaa vähentämään stressiä ja parantamaan tuottavuutta.
3. Taitoja elämänhallintaan: Kurssin avulla opiskelijat oppivat tunnistamaan ja käsittelemään stressiä aiheuttavia tekijöitä myös muilla elämänalueilla, kuten ihmissuhteissa ja terveydessä.
4. Henkiset työkalut: Kurssi opettaa opiskelijoita kehittämään myönteistä ja joustavaa mielenlaatua, joka on tärkeä osa stressinhallintaa.
5. Helppo lähestyttävyys: Verkkokurssi on helppo osallistua, mikä tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon kiireisille ja joustavuutta tarvitseville opiskelijoille.

Kurssi tarjoaa kokonaisvaltaisen ja käytännönläheisen lähestymistavan stressinhallintaan, mikä auttaa opiskelijoita saavuttamaan tasapainoisen ja hyvinvoivan elämän opiskelun keskellä.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Stressin ymmärtäminen ja tunnistaminen
Itsetuntemus ja stressinhallintataidot
Ajankäytön hallinta ja priorisointi
Vuorovaikutustaidot ja sosiaalinen tuki
Itsensä johtaminen ja tulevaisuuden suunnittelu