Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

“Nuorten kasvatus ja kehitys” on verkkokurssi, joka tarjoaa kattavan ja syvällisen tietopaketin nuorten kasvusta ja kehityksestä. Kurssilla käsitellään nuoruuden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia sekä niiden vaikutusta nuoren elämään ja oppimiseen.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:
1. Syvällinen ymmärrys nuorten kasvusta ja kehityksestä auttaa opiskelijaa ymmärtämään paremmin nuoren käytöstä ja tarpeita.
2. Kurssi tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä, joiden avulla voi olla parempi aikuinen nuoren elämässä.
3. Opiskelija saa tietoa nuoruuden haasteista ja keinoja niiden kohtaamiseen sekä nuoren tukemiseen.
4. Kurssin avulla opiskelija oppii tunnistamaan erilaisia nuoruuden vaiheita ja niiden ominaispiirteitä.
5. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia toimia auttavana ja arvostavana aikuisena nuoren elämässä.
6. Kurssin avulla opiskelija voi kehittää omia vuorovaikutustaitojaan nuorten kanssa.
7. Kurssi tarjoaa tietoa nuorten kehityksen tukemisesta ja positiivisen kasvuympäristön luomisesta.
8. Kurssin avulla opiskelija voi kehittää omaa nuorisotyö- ja kasvatustyötänsä.
9. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää paremmin omaa tai läheisensä nuoruutta ja sen haasteita.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Nuorten murrosiän kehitysvaiheet ja haasteet
Nuorten tunne-elämän tukeminen
Nuorten haastava käyttäytyminen
Vanhemmuuden tukeminen ja omien resurssien vahvistaminen
Nuorten kasvun tukeminen pitkällä tähtäimellä