Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Nuoruus on tärkeä ja kehityksellinen vaihe jokaisen ihmisen elämässä. Nuorten kasvatus ja kehitys -verkkokurssi tarjoaa syvällistä ja monipuolista tietoa nuorten kasvusta ja kehityksestä. Kurssilla käsitellään nuoruuden eri vaiheita ja niiden ominaispiirteitä, nuoren tarpeita ja haasteita sekä keinoja nuoren tukemiseen ja kasvun edistämiseen.

Kurssin aikana opiskelijat saavat käytännönläheisiä työkaluja ja vinkkejä, joiden avulla voi olla parempi aikuinen nuoren elämässä. Kurssi antaa myös tietoa nuoruuden haasteista, kuten identiteetin etsinnästä, riippuvuuksista ja mielenterveysongelmista, sekä keinoja niiden kohtaamiseen ja nuoren tukemiseen.

Kurssin sisältöön kuuluu myös nuoruuden vaiheiden tunnistaminen ja eri kasvatustyylien vaikutus nuoren kehitykseen. Opiskelijat oppivat myös kehittämään vuorovaikutustaitojaan nuorten kanssa ja luomaan positiivisen kasvuympäristön nuoren kehitykselle. Kurssilla käsitellään myös nuorten kehityksen tukemista ja nuorisotyötä sekä oman tai läheisen nuoruuden ymmärtämistä.

Kurssi sopii kaikille nuorten kanssa työskenteleville, kuten opettajille, nuorisotyöntekijöille, vanhemmille ja muille nuorten parissa toimiville. Kurssilla käytetään monipuolisia ja interaktiivisia oppimismenetelmiä, kuten videot, harjoituksia ja keskusteluja, jotka mahdollistavat osallistavan ja osallistujan oman kehittymisen.

Anna nuorten kasvatuksen ja kehityksen asiantuntijoiden auttaa sinua ymmärtämään paremmin nuorta ja hänen tarpeitaan. Liity mukaan Nuorten kasvatus ja kehitys -verkkokurssille ja saat valmiuksia olla parempi aikuinen nuoren elämässä.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:
1. Syvällinen ymmärrys nuorten kasvusta ja kehityksestä auttaa opiskelijaa ymmärtämään paremmin nuoren käytöstä ja tarpeita.
2. Kurssi tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä, joiden avulla voi olla parempi aikuinen nuoren elämässä.
3. Opiskelija saa tietoa nuoruuden haasteista ja keinoja niiden kohtaamiseen sekä nuoren tukemiseen.
4. Kurssin avulla opiskelija oppii tunnistamaan erilaisia nuoruuden vaiheita ja niiden ominaispiirteitä.
5. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia toimia auttavana ja arvostavana aikuisena nuoren elämässä.
6. Kurssin avulla opiskelija voi kehittää omia vuorovaikutustaitojaan nuorten kanssa.
7. Kurssi tarjoaa tietoa nuorten kehityksen tukemisesta ja positiivisen kasvuympäristön luomisesta.
8. Kurssin avulla opiskelija voi kehittää omaa nuorisotyö- ja kasvatustyötänsä.
9. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää paremmin omaa tai läheisensä nuoruutta ja sen haasteita.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Nuorten murrosiän kehitysvaiheet ja haasteet
Nuorten tunne-elämän tukeminen
Nuorten haastava käyttäytyminen
Vanhemmuuden tukeminen ja omien resurssien vahvistaminen
Nuorten kasvun tukeminen pitkällä tähtäimellä