Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

“Neuropsykiatriset häiriöt ja niiden ymmärtäminen” on verkkokurssi, joka tarjoaa kattavan ja syvällisen tietopaketin neuropsykiatrisista häiriöistä, kuten ADHD:sta, autismista ja Touretten oireyhtymästä. Kurssilla käydään läpi häiriöiden taustateoriaa, oireita, diagnosointia ja hoitokeinoja. Lisäksi opiskelijat saavat työkaluja ja vinkkejä häiriöiden ymmärtämiseen ja niiden kanssa toimimiseen arjessa.

Hyödyt opiskelijalle:

1. Syvällinen tietopaketti: Kurssi tarjoaa kattavan ja syvällisen tietopaketin erilaisista neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden taustalla olevista tekijöistä.
2. Ymmärrys ja työkalut: Kurssi auttaa ymmärtämään paremmin neuropsykiatrisia häiriöitä ja tarjoaa työkaluja niiden kanssa toimimiseen arjessa.
3. Joustavuus: Verkkokurssi mahdollistaa opiskelun oman aikataulun ja tarpeiden mukaan.
4. Käytännönläheisyys: Kurssi sisältää käytännön esimerkkejä ja tapausselostuksia, jotka auttavat ymmärtämään neuropsykiatrisia häiriöitä käytännön tilanteissa.
5. Ajantasaisuus: Kurssi tarjoaa päivitettyä tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden hoitokeinoista.
6. Itsenäinen oppiminen: Kurssin avulla opiskelija voi kehittää itsenäisen oppimisen taitoja ja saada uusia ajattelun työkaluja.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Johdanto neuropsykiatrisiin häiriöihin
ADHD
Autismikirjo
Touretten oireyhtymä
Erilaisten neuropsykiatristen häiriöiden ymmärtäminen ja tuki