Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Tiivistelmä:

“Neuropsykiatriset häiriöt ja niiden ymmärtäminen” on verkkokurssi, joka tarjoaa kattavan ja syvällisen tietopaketin neuropsykiatrisista häiriöistä, kuten ADHD:sta, autismista ja Touretten oireyhtymästä. Kurssilla käydään läpi häiriöiden taustateoriaa, oireita, diagnosointia ja hoitokeinoja. Lisäksi opiskelijat saavat työkaluja ja vinkkejä häiriöiden ymmärtämiseen ja niiden kanssa toimimiseen arjessa.

Hyödyt opiskelijalle:

1. Syvällinen tietopaketti: Kurssi tarjoaa kattavan ja syvällisen tietopaketin erilaisista neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden taustalla olevista tekijöistä.

2. Ymmärrys ja työkalut: Kurssi auttaa ymmärtämään paremmin neuropsykiatrisia häiriöitä ja tarjoaa työkaluja niiden kanssa toimimiseen arjessa.

3. Joustavuus: Verkkokurssi mahdollistaa opiskelun oman aikataulun ja tarpeiden mukaan.

4. Käytännönläheisyys: Kurssi sisältää käytännön esimerkkejä ja tapausselostuksia, jotka auttavat ymmärtämään neuropsykiatrisia häiriöitä käytännön tilanteissa.

5. Ajantasaisuus: Kurssi tarjoaa päivitettyä tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden hoitokeinoista.

6. Itsenäinen oppiminen: Kurssin avulla opiskelija voi kehittää itsenäisen oppimisen taitoja ja saada uusia ajattelun työkaluja.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Johdanto neuropsykiatrisiin häiriöihin
ADHD
Autismikirjo
Touretten oireyhtymä
Erilaisten neuropsykiatristen häiriöiden ymmärtäminen ja tuki