Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Mielenterveyden hyvinvointi on verkkokurssi, joka tarjoaa kattavan ja käytännönläheisen oppimiskokemuksen mielenterveyden merkityksestä ja oman hyvinvoinnin edistämisestä. Kurssilla paneudutaan muun muassa stressinhallintaan, positiiviseen ajatteluun ja itsemyötätuntoon. Kurssin avulla opit tunnistamaan omia mielenterveyden haasteita ja keinoja niiden käsittelyyn.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:

1. Paremman itsetuntemuksen kehittäminen, mikä auttaa tiedostamaan omia mielenterveyden haasteita ja vahvuuksia.
2. Stressinhallintataitojen oppiminen, jotka voit hyödyntää myös muilla elämän osa-alueilla.
3. Kyky tunnistaa ja käsitellä negatiivisia ajatusmalleja, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti mielenterveyteen.
4. Opit rakentamaan positiivisia tapoja ja rutiineja omassa elämässäsi.
5. Itsemyötätunnon kehittyminen ja tiedon lisääminen sen merkityksestä oman hyvinvoinnin kannalta.
6. Kurssilla jaetut käytännön harjoitukset auttavat soveltamaan oppimaasi omassa arjessasi.
7. Voit opiskella kurssia juuri silloin, kun se sinulle parhaiten sopii ja omassa tahdissasi.
8. Kurssin avulla voit lisätä ymmärrystä mielenterveydestä yleisesti ja omasta hyvinvoinnistasi kokonaisvaltaisesti.
9. Mahdollisuus kehittää hyviä tapoja ja taitoja mielenterveyden edistämiseen, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti myös tulevaisuudessa.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Mielenterveyden merkitys ja hyvinvoinnin perusteet
Stressinhallinta ja rentoutuminen
Tunteiden säätely ja itsetuntemus
Positiivinen ajattelu ja mielen hyvinvointi
Itsehoito ja tasapainoinen elämäntapa