Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Improvisaation taika -kurssilla pääset kokeilemaan ja kehittämään luovuuttasi sekä ilmaisutaitojasi jännittävän improvisaation avulla. Kurssi tarjoaa sinulle työkaluja ja tekniikoita, joita voit soveltaa niin arkielämässä kuin esiintymistilanteissa.

Opit kurssilla

– luomaan uusia, mielenkiintoisia ideoita
– ilmaisemaan itseäsi rohkeasti ja luovasti
– reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin
– luomaan yhteistyötä ja kommunikaatiota muiden kanssa
– parantamaan itsevarmuuttasi ja esiintymisvalmiuksiasi
– vapauttamaan mielikuvituksesi ja luovan potentiaalisi

Kurssin hyödyt opiskelijalle:

1. Kehität luovuuttasi ja ilmaisutaitojasi monipuolisesti.
2. Opit luottamaan itseesi ja improvisoimaan itsevarmasti.
3. Saat työkaluja luovuuden ja ilmaisun haasteiden kohtaamiseen.
4. Parannat vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojasi.
5. Kehität rohkeutta kokeilla uutta ja astua mukavuusalueesi ulkopuolelle.
6. Opit hallitsemaan muuttuvia tilanteita ja ajattelemaan nopeasti.
7. Harjoittelet mielikuvituksen ja luovuuden vapauttamista.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Improvisaation perusteet ja ryhmädynamiikka
Kuuntelu ja aktiivinen reagointi
Luovuuden herättäminen ja roolien heittäytyminen