Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Tervetuloa kurssille, jossa tutustutaan identiteetin käsitteeseen ja sen merkitykseen elämässämme. Kurssilla opit tunnistamaan oman identiteettisi elementit ja vahvistamaan sitä erilaisten tehtävien ja harjoitusten avulla.

Käsittelemme erilaisia ajattelumalleja ja niiden vaikutusta identiteettiimme. Opit tunnistamaan rajoittavia ajattelumalleja ja kehittämään positiivisia ajattelumalleja oman identiteettisi vahvistamiseksi. Tunteiden merkitys identiteetin muodostumisessa ja niiden vaikutus hyvinvointiimme on myös keskeinen teema kurssilla. Opit tunteiden tunnistamista, hyväksymistä ja hallintaa sekä niiden hyödyntämistä oman identiteetin vahvistamisessa.

Itseluottamus ja uteliaisuus haasteiden kohtaamisessa ovat tärkeitä kokonaisvaltaisen identiteetin kehittämisen kannalta. Kurssilla käsitellään myös arvoja ja niiden roolia identiteetin rakentamisessa sekä tavoitteiden merkitystä ja niiden asettamista SMART-periaatteiden mukaisesti. Kurssi tarjoaa käytännönläheisiä harjoituksia ja esimerkkejä oman identiteetin vahvistamiseen ja kehittämiseen. Opit tuntemaan itsesi paremmin ja löytämään vahvuuksiasi, mikä auttaa sinua luomaan tarkoituksellisen elämän ja hyvinvoinnin.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:

  • Oman identiteetin tuntemisen ja vahvistamisen myötä saavutat paremman itsetuntemuksen ja itsevarmuuden.
  • Opit tunnistamaan ja purkamaan rajoittavia ajattelumalleja ja kehittämään positiivisempia ajattelumalleja.
  • Ymmärrät tunteiden merkityksen identiteetin kehittymisessä ja osaat hyödyntää niitä omassa elämässäsi.
  • Kurssilla harjoittelet tunnetaitoja ja niiden vaikutusta identiteettiin.
  • Opit tunnistamaan omat arvosi ja integroimaan ne osaksi elämääsi.
  • Saat konkreettisia työkaluja tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen.
  • Parannat kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja löydät tarkoituksellisuutta elämääsi.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Identiteetin perusteet
Tunteet ja identiteetti
Itseluottamus ja identiteetti
Arvot ja identiteetti
Tavoitteet ja identiteetti