Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Haluatko tutustua buddhalaisuuden keskeisiin oppeihin ja filosofiaan? Perehdy  buddhalaisen ajattelun syvällisyyteen ja opi soveltamaan sitä omassa elämässäsi. Saavuta henkistä tasapainoa ja löydä sisäinen rauha ja onnellisuus buddhalaisuuden periaatteiden avulla.

Hyödyt opiskelijalle:
1. Mahdollisuus syvälliseen itsetutkiskeluun ja oman ajattelutavan haastamiseen.
2. Oppiminen buddhalaisuuden rauhoittavista ja meditatiivisista tekniikoista.
3. Tietoisuuden lisääntyminen eri kulttuurien ja uskontojen näkökulmista.
4. Mahdollisuus löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja elämän haasteisiin.
5. Henkilökohtaisen kehityksen tukeminen ja oman elämänfilosofian muodostaminen.
6. Helppo saatavuus ja joustavuus verkkokurssin muodossa.
7. Ilmaisten ja edullisten resurssien käyttöönotto buddhalaisuuden syvempään ymmärtämiseen.
8. Parantunut tietoisuus ja myötätunto itseä ja muita kohtaan.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Johdatus buddhalaisuuteen
Impermanenssi ja kärsimyksen ymmärtäminen
Mielen rauhoittaminen ja meditaatioharjoitukset