Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

“Autismi ja arjen taidot” -verkkokurssi tarjoaa kattavan ja käytännönläheisen oppimiskokemuksen autismikirjon henkilöiden lähipiirille ja ammattilaisille. Kurssilla perehdytään erilaisten arjen haasteiden ja taitojen opetteluun, kuten vuorovaikutukseen, kommunikointiin, sosiaalisiin tilanteisiin ja itsestä huolehtimiseen.

Kurssilla opiskelijat saavat ymmärrystä autismikirjon henkilöiden toimintatavoista ja tarvittavista taidoista päivittäisten tilanteiden hallintaan. Kurssin avulla opiskelijat oppivat myös käytännöllisiä keinoja tilanteiden ennakointiin, ongelmien ratkaisuun ja kommunikointiin eri tavoin kommunikoivien henkilöiden kanssa.

Kurssin hyödyt opiskelijalle:

1. Syvällinen ymmärrys autismikirjon henkilöiden arjen haasteista ja tarvittavista arjen taidoista.

2. Valmiudet parempaan vuorovaikutukseen ja kommunikointiin autismikirjon henkilöiden kanssa.

3. Tietoa konkreettisista keinoista tilanteiden hallintaan ja ongelmien ratkaisuun.

4. Vinkkejä tilanteiden ennakointiin ja rutiinien luomiseen.

5. Mahdollisuus ymmärtää paremmin läheisen tai asiakkaan näkökulmaa ja tarjota tukea arjessa.

6. Helppo toteuttaa omassa tahdissa ja ajasta riippumatta verkkokurssin muodossa.

7. Kurssin päätyttyä saatavilla oleva materiaali tarjoaa jatkuvan avun ja tuen ymmärryksen ja taitojen vahvistamiseen.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Autismikirjon henkilön tarpeiden ymmärtäminen
Kommunikaatiotaidot
Sosiaaliset taidot
Arjenhallintataidot
Käytännön vinkit ja arjen soveltaminen